haraktiki.gr Εργαστήριο Χαρακτικής Hλία N. Kουβέλη haraktiki.gr Εργαστήριο Χαρακτικής Hλία N. Kουβέλη
haraktiki.gr Εργαστήριο Χαρακτικής Hλία N. Kουβέλη
ΧΑΡΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ

ΧΑΡΑΚΤΙΚΗ
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ


Ξυλογραφία (Πανδώρα, 15 Φεβρουαρίου 1853) / ξυλογράφημα (Πανδώρα, 15 Φεβρουαρίου 1853)

Χαλκογραφία (Αδαμάντιος Κοραής, 1748-1833) / χαλκογραφική τέχνη (Αθανάσιος Σταγειρίτης, 19ος αι.) / χαλκογραφώ (Αδαμάντιος Κοραής, 1748-1833) / χαλκογράφω (Κυριακός και Μανουήλ Καπετανάκης, 18ος αι.) / χάλκωμα (Ερμηνεία χαλκογραφίας, αρχές 19ου αι., Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, αρ. 23)

Λιθογραφία (Αδαμάντιος Κοραής, 1748-1833) / λιθογραφώ (Αδαμάντιος Κοραής, 1748-1833) / λιθόγραφος (Ηλίας Τανταλίδης, 1818-1876)


1 9 0 0 – 1 9 2 0

Κίμων Μιχαηλίδης (1864-1917): Παναθήναια
Δημήτριος Ι. Καλογερόπουλος / ΔΙΚ / Δάφνις (1868-1954): Πινακοθήκη

1 9 2 0

Φώτος Γιοφύλλης (Σπύρος Ν. Μουσούρης 1887-1981): «Από την καλλιτεχνική μας κίνηση: Η χαλκογραφία, η ξυλογραφία και τα linoleum στην Ελλάδα», Η Κυριακή του «Ελευθέρου Βήματος», 24 Απριλίου 1927.

1 9 3 0

Δ. Βαλσαμίδης (λογογράφος), «Ξυλογραφία», Εγκυκλοπαιδικόν Λεξικόν Ελευθερουδάκη, τ. 9, 1930 (γαλλική, αγγλική και γερμανική βιβλιογραφία 1863-1927).
Μάνος Δ. Βατάλας (δημοσιογράφος και προϊστάμενος τμήματος λεξιλογίου-αποδελτίωσης επιστημονικών συγγραφών και βοηθημάτων Μεγάλης Ελληνικής Εγκυκλοπαιδείας μετά τον Κ.Θ. Δημαρά), «Ξυλογραφία», Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαιδεία, τ. 18, 1932 (γαλλική, αγγλική και γερμανική βιβλιογραφία 1839-1927).
Φώτης Κόντογλου (1895-1965): «Χαλκογραφία», Εγκυκλοπαιδικόν Λεξικόν Ελευθερουδάκη, τ. 12, 1931 (γαλλική βιβλιογραφία 1881-1909).
Στέφανος Ξενόπουλος (1872/3-1951): «Χαλκογραφία», «Χαρακτική», Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαιδεία, τ. 24, 1934 (χωρίς βιβλιογραφία).
Φοίβος Β. Παπαχρυσάνθου (1900-1986): «Λιθογραφία», Εγκυκλοπαιδικόν Λεξικόν Ελευθερουδάκη, τ. 8, 1930 (χωρίς βιβλιογραφία).
Ρ., Ω., «Λιθογραφία», Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαιδεία, τ. 16, 1931.
Ζαχαρίας Παπαντωνίου (1877-1940): «Η τέχνη της χαρακτικής», Ελεύθερον Βήμα, 4 Δεκεμβρίου 1938· «Η χαρακτική», Νέα Εστία, τχ. 312, 1939.


Με τη δημοσίευση το 2002 —από τη Βιβλιοθήκη της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών— του Θεματικού Καταλόγου της Βιβλιοθήκης Γιάννη Κεφαλληνού, γνωρίζουμε ότι είχε υπόψη του τα εξής συγγράμματα περί χαρακτικής:

την Traité pratique de la gravure à l’ eau-forte του Robert Karl, 1891,
την Traité de la gravure à l’ eau-forte του Maxime Lalanne, 1897,
το La gravure του Léon Rosenthal, 1909,
το La gravure sur bois et d’épargne sur métal du XIVe au XXe siècle του Pierre Gusman, 1916,
το Sculpture sur bois του Hippolyte Gaschet, 1921,
το Essai sur les gravures de bois en France au dix huitième siècle του Marius Audin, 1925,
το La technique moderne du bois gravé του Maurice Busset, π. 1925,
το Wood-engraving and woodocuts του Clare Leighton, 1932,
το Eau-forte, pointe sèche, burin, lithographie του G. Fraipont.


Χ Α Ρ Α Κ Τ Ε Σ

Δημήτρης Γαλάνης (1879-1966): «Καλλιτεχνικά: Η τέχνη της ξυλογραφίας σε πλάκα ξύλου και σε όρθιο ξύλο», Ελεύθερον Βήμα, 13 Ιουνίου 1928.
Άγγελος Θεοδωρόπουλος (1883-1965): «Περί Χαρακτικής: Ιστορία της Τέχνης του Ξύλου», Ελληνικόν Ημερολόγιον Ορίζοντες, τ. 3, 1944.
Γιώργος Μόσχος (1906-1990): «Οι τρόποι της χαρακτικής και η ιστορία τους», Ζυ-γός, τχ. 13, 14 (1956).
Βασίλης Χάρος (1938-2000): Η χαρακτική και η τεχνική της [ = Η τέχνη κι ο τεχνί-της], Αθήνα 1980.
Μιχάλης Αρφαράς – Φρανκ Ράιμανν, Χαρακτική. Εισαγωγή στην τεχνική, 1976-77.
Λεώνη Βιδάλη, Το γνήσιο χαρακτικό έργο, Επιμελητήριο Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος, 1988.
Γιώργης Βαρλάμος, «Τεχνικές στη χάραξη. Ξυλογραφία, χαλκογραφία, λιθογραφία και βιομηχανικές εφαρμογές της μεταξοτυπίας», Η Καθημερινή, 12 Μαρτίου 1995.

Νίκος Γρηγοράκης: «Υάκινθος», 1980 κ.ε.
Ειρήνη Οράτη: Εθνική Πινακοθήκη και Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτζου, δεκαετία 1980.
«Άποψη»: Υλικά και τεχνική στη χαρακτική. Ξυλογραφία – Χαλκογραφία – Λιθο-γραφία, 1989.

Λ Ε Ξ Ι Κ Α

Στέλιος Λυδάκης – Τάκης Βογιατζής, Σύντομο λεξικό όρων της ζωγραφικής, «Μέ-λισσα», Αθήνα 1977.
Χέρμπερτ Ρηντ, κ.ά., Λεξικό εικαστικών τεχνών, «Υποδομή», Αθήνα 1986, μετάφραση Ανδρέας Παππάς, σύμβουλος έκδοσης Αλέξανδρος Ξύδης (ορολογικό σημεί-ωμα – συμβολή Παναγιώτη Γράββαλου). Βασισμένο στην αναθεωρημένη κάτω από τη γενική εποπτεία του Νίκου Στάγκου (1937-2004) αγγλική έκδοση του 1985.
Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, Λεξικό τέχνης και καλλιτεχνών, 2τ., μετάφραση Ει-ρήνη Οράτη – Κατερίνα Φρουζάκη, «Νεφέλη», 1997-98.


Α Ν Α Γ Λ Υ Φ Ο Τ Υ Π Ι Α

Ξυλογραφία σε πλάγιο ξύλο [bois de fil] 1393

Ξυλογραφία σε όρθιο ξύλο [bois debout] 1771

Camaïeu / ξυλογραφική φωτοσκίαση (Βαλσαμίδης 1930) / σκιότυπο (Παπαντωνίου 1939) / δίχρωμη ξυλογραφία 1516

Λινόλαιο / λινολεότυπο (Παπαντωνίου) / λινογλυφία / λινογραφία 1863


Β Α Θ Υ Τ Υ Π Ι Α

Γραμμική χαλκογραφία / χαλκογραφία απ’ ευθείας διά γλυφίδος (Κόντογλου 1931) / χαλκογραφία με burin / au burin (Ξενόπουλος 1934) / taille-douce (Παπαντωνίου 1939) / burin [μπιρέν] 1440-50

Χαλκογραφία με οπές / διάτρητη χαλκογραφία / manière criblée [μανιέρ κριμπλέ] 1450-80
Βελονογραφία (Παπαντωνίου 1939) / χαλκογραφία με βελόνι / ακιδογραφία / ξηρά ακμή / ξηρογλυφία (Ξενόπουλος 1934) / ξηρογραφία / pointe-sèche [πουάντ σες] 15ος αι.

Γραμμική οξυγραφία / χαλκογραφία με ακουαφόρτε (Κεφαλληνός 1930) / χαλκογρα-φία δι’ οξειδώσεως (Κόντογλου 1931) / απλή χαλκογραφία (Ξενόπουλος 1934) / eau-forte [ω-φορτ] 16ος αι.

Ξεστή χαλκογραφία / ξεστό (Παπαντωνίου 1939) / μαύρη τεχνική / μεσοτίντα / με-τζοτίντα / μέθοδος των ημισκίων (Ξενόπουλος 1934) / μελανός τρόπος (Ξενόπουλος 1934) / manière noire [μανιέρ νουάρ] 1642

Μονοτυπία / μονότυπο (Παπαντωνίου) 1645

Χαλκογραφία μίμησης μολυβιού ή κραγιονιού / μολυβ[δ]ογραφία / χαλκογραφία κα-τά μίμησιν του διά μολυβδίδος σχεδίου (Κόντογλου 1931) χαρακτική διά μολυβδίδος / au crayon (Ξενόπουλος 1934) / manière de crayon [μανιέρ ντε κραγιόν] π. 1740

Τονική οξυγραφία / οξυγραφία / υδαρής τόνος / acquatinta [ακουατίντα] π. 1768

Χαλκογραφία με στιγμές / χαλκογραφία διά στιγμών (Κόντογλου 1931) / στιγμογρα-φία / pointillé [πουαντιγιέ] 1773

Οξυγραφία μαλακού βερνικιού ή μαλακού φόντου / μαλακό βερνίκι (Ξενόπουλος 1934) / λιπαρογραφία / λιπογραφία / vernis mou [βερνί μου] τέλη 18ου αι.


Ε Π Ι Π Ε Δ Ο Τ Υ Π Ι Α

Λιθογραφία 1796

Δ Ι Α Τ Υ Π Ι Α

Μεταξοτυπία / σεριγραφία / σηρογραφία 1907


« Επιστροφή